De API interface (Application Programming Interface)

Wat is de API?

Hoe installeer ik een .ocx of .dll bestand?

De API en Visual Basic.

Tweakers over de API

"Wie slim api’s inzet, kan zo een eigen applicatie fors verrijken zonder grote hoeveelheden programmeerwerk te hoeven doen."

Copyright

     Wat is de API?

Om te beginnen is de API interface niet een fysiek iets, zoals bijvoorbeeld de badge.

Eigenlijk kun je er bij de meeste mensen wel vanuit gaan dat zij geen idee hebben hoe een computer werkt. Het heeft er echter alle schijn van dat u momenteel achter een computer zit en iets nuttigs doet (ga ik vanuit) door iets te leren over API en interface, zonder te weten hoe uw computer op zich werkt.

De grafische interface zorgt er voor dat u met basiskennis toch in staat bent moeilijke zaken uit te laten voeren. Een interface verzorgt op allerlei manieren communicatie tussen computer en mens.

De programma's die ik schrijf worden gemaakt in VB 6.0 (Neem even tijd om meewarig te lachen ;-) In deze programmeer omgeving kan ik heel eenvoudig knoppen, links, teksten, plaatjes, enz. op het scherm plaatsen en met code bewerkingen uitvoeren.

Sommige bewerkingen zijn wat lastig, zoals bijvoorbeeld de colorpicker, welke in het programma RGB Ring Klok gebruikt wordt. In Windows is de colorpicker ingebouwd.


Windows ColorPicker

Om deze eenvoudig aan te roepen, heeft Microsoft daarvoor een .ocx bestand gemaakt. (comdlg32.ocx) Een .ocx bestand is in principe geen programma dat gestart kan worden, maar vanuit een ander programma kun je wel programma code in het .ocx bestand laten uitvoeren. In een .ocx bestand zit dus complexe code die, vanuit een ander programma, eenvoudig uitgevoerd kan worden. Omdat een .ocx bestand door meerdere programma's gebruikt kan worden, staan dit soort programma's in een Windows directory.

Het bestand comdlg32.ocx moet vanwege de veiligheid met administrator rechten geïnstalleerd worden. Het is namelijk niet altijd even duidelijk welke (potentieel gevaarlijke) functies in de .ocx opgenomen zijn. Dat installeren is dus 'lastig', omdat op de meeste computers (op school terecht) geen software zonder administrator rechten geïnstalleerd mag/kan worden.

De API colorpicker is in Windows wel beschikbaar, maar het kost wat meer moeite om deze zonder comdlg32.ocx aan te roepen. In de API versie van de RGB Ring Klok heb ik dat dus toegepast en daarom hoeft het bestand comdlg32.ocx niet meer geïnstalleerd te worden.

Blijft wel dat Microsoft zoveel mogelijk zal proberen gedownloade .exe programma's niet uit te voeren. Dat is terecht, want een 'fout' .exe programma kan veel schade aanrichten. Tevens kunt u concluderen dat een eenvoudig Visual Basic .exe programma via de API ook zonder .ocx bestand zeer complexe taken op uw computer kan uitvoeren.

Bij de RGB Ring Klok API wordt voor de communicatie tussen computer en Arduino ook de API gebruikt. Doorom hoeft het mscomm32.ocx bestand ook niet geïnstalleerd te worden.

De API interface is enigszins vergelijkbaar met een bibliotheek van de Arduino.

De aanduiding API wordt ook gebruikt voor mobiele telefoons, Linux, OSX (Apple) enz.

Wikipedia

     Hoe installeer ik een .ocx bestand?

U kunt handmatig een .ocx of .dll bestand aan Windows toevoegen. Hieronder staat beschreven hoe dat gedaan wordt. We gaan bij dit voorbeeld uit van het mscomm32.ocx bestand, maar het geldt ook voor andere bestanden zoals comdlg32.ocx, met natuurlijk de aanpassing van de bestandsnaam.

De 32 in de benaming van het bestand geeft aan dat het om een 32 bit versie gaat. Hoewel tegenwoordig de meeste Windows versies 64 bit zijn kunnen de 32 bit versies nog geïnstalleerd worden.

 • download het gewenste .ocx bestand (mscomm32.ocx of comdlg32.ocx als .zip uitpakken!)
 • kopieer dit bestand naar de map C:\Windows\SysWOW64\
  Soms wordt, afhankelijk van de Windows versie, C:\Windows\System(32)\ gebruikt.
 • druk op de Windows toets en typ CMD en wacht even tot het icoontje verschijnt
 • klik met de rechtermuistoets op het icoontje en kies uitvoeren als administrator
 • typ cd\ <enter>
 • typ cd Windows <enter>
 • typ cd SysWOW64 <enter>
 • typ regsvr32 mscomm32.ocx <enter>

Windows zou nu moeten melden dat het bestand geregistreerd is.

 • typ exit om het CMD venster te sluiten

 

 

 

 

     De API en Visual Basic

Hoewel Visual Basic 6.0 heel oud is en door veel programmeurs als zeer minderwaardig beschouwd wordt, is er hedendaags nog ondersteuning voor. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat VBA (Visual Basic for Applications) veel gebruikt wordt.

Het mooie aan Visual Basic 6.0 is dat je op een eenvousige manier al heel snel het resultaat ziet van een eigen gemaakt programma. Wil je bij kinderen/jeugd interesse opwekken voor programmeren, dan is in eerste instantie een snel resultaat essentieel.

Microsoft heeft dan wel Visual Studio, maar dat is zo log dat het in vergelijking met VB niet vooruit te branden is. In VB kun je "on the fly" jouw programma aanpassen, testen, ontwerpen enz.

     Copyright

© 2003-2024 Clip art, Easy Computing SA.