Niet iedereen leert op dezelfde manier!
        Voorwoord

Het wordt regelmatig gezegd, "ze hoeven alleen maar de woordjes uit hun hoofd te leren om een voldoende te halen". Uit ervaring weet ik dat alleen maar niet voor elke leerling van toepassing is.

Het lukt mij trouwens ook niet! Destijds, toen ik dus zelf jong was, werd gedacht dat ik niet de moeite genomen had om ze te leren. Dat was in eerste instantie zeker niet waar, echter geef je het als kind dan maar gewoon op wanneer je van alles geprobeerd hebt. Blijkbaar ben ik in zekere zin een beelddenker en dan werken dat soort zaken dus anders.

De gedachte om het aanleren van woordjes, symbolen enz. eens anders te benaderen, heeft geleid tot het programma Leren door Gamen. Hierbij word(t)(en) geluiden, afbeeldingen, animaties, het voorlezen van benamingen, flauwe grapjes en links enz. gebruikt om toch het gestelde doel te kunnen behalen.

In de hall of fame kunnen de behaalde resultaten getoond worden. Wanneer de benamingen, woordjes enz. door de vakdocenten ingesproken worden, wordt het zelfs een beetje persoonlijk.

        Inhoudsopgave
        Inleiding

Dit jaar ('23-'24) geef ik, voor de blijkbaar broodnodige verandering, PIE keuzedelen elektrotechniek. Voor de 'niet verandering' bleken de leerlingen de elektro symbolen voor bijvoorbeeld de installatie tekeningen niet voldoende te kennen.

Daarom had ik al eens het programma en de website elektrisch schakelmateriaal geschreven.

        What's in the game

1 - Algemeen

Met het programma LdG kunnen ondermeer Groot- en Eenheden zoals U, I en R geoefend worden, door ze met de muis naar de juiste aanduiding te slepen.

2 - Het leesplankje slepen... (I'll drag it)

Het leesplankje kan gebruikt worden om woordjes en/of bijvoorbeeld elektro symbolen te leren. De te leren benamingen van onderdelen moeten naar de juiste afbeeldingen gesleept worden, waarbij deze ook hardop voorgelezen worden. Het zou leuk zijn wanneer de eigen vakdocent deze eenmalig 'inspreekt', maar er is ook een standaard voorlezer in te stellen.

3 - The game... (I got it)

Tijdens de game bewegen de 'onderdelen' over het scherm en worden met de boskhandschoen geraakte onderdelen stuk voor stuk voorgelezen. Bij de game is het de bedoeling het genoemde onderdeel binnen een gestelde tijd met de muis te 'boxen'.
Tijdens het spelen wordt de snelheid stapsgewijs opgevoerd. Bij het boxen van een verkeerd onderdeel verschijnt een (extra) bom in het veld. Een bom raken betekent 'game over'.
Het is de bedoeling het zo lang mogelijk vol te houden! In de Hall Of Fame worden de behaalde tijden weergegeven.

Er kunnen ook Engelse, Duitse woordjes enz. mee geoefend en gegamed worden.

Het blijkt dat de meeste leerlingen de game andersom willen spelen. Zij spelen liever de icoontjes weg, dus elk icoontje moet bijvoorbeeld 3 keer geboxt zijn en daarna uit de lijst verdwijnen. Op die manier kun je een snelste tijd neerzetten.

Dit is, zoals hieronder te zien, sinds 2-1-2023 in de game opgenomen.
Tijdens de game bewegen de onderdelen vloeiend, het opnemen van het scherm zorgt echter voor kleine hikjes.

 

elektrische grootheden / symbolen of anderstalige woorden

4 - Richten en schieten.. (I'll aim it)

Dit hoofstuk is nog helemaal niet klaar. De bedoeling is dat twee leerlingen tegen of juist met elkaar bij een random verschijnend onderdeel de juiste naam selecteren en dan schieten of iets dergelijks. Het werkt dus nog niet!

       Ankerpunten

Voor het onthouden van bijvoorbeeld woordjes kan het helpen het te visualiseren. Dat is ook de reden dat er in het programma afbeeldingen gebruikt worden. Wanneer ik bij mijzelf naga hoe dat werkt, kom ik - voor anderen - onnavolgbare visuele verbindingen tegen. Het komt soms voor dat ik een naam 'zoek' maar deze pas vind door eerst aan dit en dan aan dat te denken, waarna ineens de naam weer 'in beeld' komt. Nou ja, het zal wel aan mij liggen.

In het programma is ook het oude en vernieuwde leesplankje opgenomen. Afhankelijk van het gekozen vak en onderwerp worden de te leren onderdelen op het plankje afgebeeld.

Wanneer met de rechtermuistoets op een afbeelding geklikt wordt, verschijnt een informatie venster met daarin bijvoorbeeld een grappige, flauwe, een in eerste instantie nietszeggende afbeelding, extra informatie of een link betreffende het onderwerp. Het zou kunnen dat dit het maken van extra verbindingen in de hersenen activeert, wat mooi meegenomen zou zijn.

Hieronder staan daarvan drie voorbeelden.
De teksten, afbeeldingen en de links kunnen door de docent redelijk eenvoudig aangepast worden. Gezien mijn leeftijd zijn de ankerpunten wel erg gedateerd. Mocht iemand ideeën voor actuelere hebben, dan zijn die van harte welkom.

        Chimney
        Eye
        Rabbit
       Elektrotechiek groot- en eenheden

In de syllabus worden met name de grootheden stroom I, spanning U, weerstand (R), vermogen P en energie genoemd.

Syllabus P/PIE/3.2.2 eenvoudige berekeningen aan elektrische schakelingen uitvoeren.

         P/PIE/3.2.2
BB
KB
GL
- de begrippen spanning, stroom, weerstand, vermogen en energie
- de relatie tussen stroom, spanning en weerstand (wet van ohm)
- de relatie tussen stroom, spanning en vermogen (P=UxI)
X
X
X

Dat leerlingen er moeite mee hebben is van alle tijden. Wanneer ik echter een vaktheorie toets van 1996 bekijk, is wel duidelijk dat dit voor de huidige leerlingen echt niet te doen is. Ook een vaktheorie toets van 2010 zal (denk ik) als erg lastig ervaren worden, niet alleen vanwege de groot- en eenheden, maar ook het taalgebruik van de toets. Aan de door de leerling gegeven antwoorden kon je precies 'zien' waar het eventueel nog aan schortte.

Ook de illusie dat leerlingen heel goed in staat zouden zijn om zelfstandig te kunnen leren, (afleiding van een PIE plein met doorlopende gangen en beperktere leesvaardigehden) heeft m.i. mede bijgedragen aan de algehele verlaging van het niveau..

De huidige vele andere leer- en leefomstandigheden, bepalen mede dat het niveau van de destijds gangbare toetsen echt niet behaald kan worden.

De door mij gemaakte posters, groot en eenheden en formules geven extra ankerpunten om de begrippen te kunnen onthouden,
Momenteel hangen deze bij Nask, M&T en PIE, waarmee het vakoverstijgende deel er van wordt aangetoond. Hat is de bedoeling dat de cartoon achtige afbeeldingen een glimlach teweeg brengen.
:-)

Met Bing Create kunnen de afbeeldingen voor spanning, stroom enz. gemoderniseerd worden. Het verschil tussen spanning en stroom is in een afbeelding is echter wel lastig aan te duiden.

Momenteel is van LdG een bètaversie te downloaden.

        Afbeeldingen en Filmpje

Woordjes Engels, Duits of symbolen metaal, elektro techniek enz. leren zonder dat je het in de gaten hebt.

Bekijk een filmpje en de schermafdrukken

        Updates

5-4-2024
Oeps, standaard staat in het docenten menu de Arduino aan, dat betekend dat er gezocht wordt naar een Arduino interface. Wanneer echter BlueTooth ingeschakeld is, blijft het programma daarop hangen. Door Bluetooth even uit te schakelen, kan het programma normaal gestart worden en in de het docenten menu de Arduino uitgeschakeld worden. Het vinkje moet dus (eenmalig) weggehaald worden.

21-3-2024
Bij het mousdown event bij onderdelen / benamingen op het leesplankje, kunnen andere plaatjes weergegeven worden.

22-1-2023
Aanpassing handleiding en programma.
Ankerpunten toegevoegd welke ook door de vakdocent aangepast kunnen worden

2-1-2023
Aanpassing handleiding docenten.
Snelheid verhoging aangepast aan aantal onderdelen. De verhoging is nu het aantal onderdelen maal 2.

30-12-2023
Foutje in de game aangepast. Het raken van een bom gaf geen melding.
Enkele kleine wijzigingen.
Handleiding voor docenten. versie 0.5

28-12-2023
In plaats van de langste tijd is nu de snelste tijd plaatsbepalend in de Hall of Fame.

27-11-2023
Het programma Leren door Gamen bètaversie...

        Downloads

Het programma Leren door Gamen voor Windows bètaversie. 21-3-2024
setupLdG.exe
setupLdG.zip

Handleiding voor leerlingen (Moet nog aangepast worden, Game kortste tijd.)
LdG Instructie voor Leerlingen PIE.pdf (PIE Energie)

Handleiding voor docenten 21-3-2023 (Versie 1.5)
Leren door gamen Handleiding.pdf

        Installeren onder Windows 11

Voor het installeren onder Windows 11 kunt u de inderstaande link raadplegen.

Apps van elke willekeurige bron toestaan in Windows 11 (pc-tips.info)

        Copyright


© 2003-2024 Clip art, Easy Computing SA
© 2014-2024 H.O.Boorsma