Pneumatiek II (Elektro pneumatiek)

Nieuw (12-10-2020)

In het werkboek zijn QR codes toegevoegd die met een mobiel of tablet gescand kunnen worden om de teksten voor te laten lezen.

Nieuw (7-1-2019)

Omdat Basis leerlingen geen elektro pneumatiek hoeven te doen is er apart lesmateriaal voor dat deel van het schoolexamen.

Het praktijkboek Pneumatiek II sluit aan op het
praktijkboek Pneumatiek I.

Te veel leerlingen hebben, om wat voor reden dan ook, moeite met het lezen van teksten.

Vandaar dat ik de teksten uit het praktijkboek op een website geplaatst heb en de leerlingen kunnen (moeten misschien zelfs wel!) deze bijvoorbeeld via hun smartphone laten voorlezen.

Opmerking (9-1-2019)

Het blijkt dat Chrome er heel iets anders van 'bakt'. Edge doet/deed het wat mij betreft een stuk netter.

De oude IE geeft ook een te grote weergave van de audio weer. Firefox en Opera doen het dan wel weer goed. Er kan nu voor gekozen worden om de beeldweergave van de audio player uit te schakelen.

Persoonlijk gebruik ik, behalve om te testen, nooit Chrome. Opera en Firefox heb ik wel geïnstalleerd maar werken ook beduidend trager dan mijn standaard browser Edge!
Mijn Windows Phone 950 XL (jaja er zijn nog dat soort gebruikers) laadt de site ook gewoon zonder hinderlijke vertraging.

Op een I-pad werkt het wel, maar wordt het vreselijk traag geladen. Het 'bladeren' gaat ook veel minder soepel.

Momenteel bekijk ik of een simpele voorleespagina misschien de voorkeur geniet.

Tijdens het schrijven van dit materiaal bleek ook voor mij zelf, dat fouten in de teksten door het voorlezen eerder opgemerkt werden.

Het praktijkboek Pneumatiek II (12-10-2019) maakt gebruik van de voeding en het schakelkastje van Festo en vanzelfsprekend ook een EasyRelais. Het is nog niet klaar vandaar dat suggesties nog 'meegenomen' kunnen worden.

Een vragenboek zal er ook nog wel komen, dit vooral om leerlingen te (dwingen) de teksten goed door te nemen.

Eigenlijk vind ik dat er te eenvoudig vanuit gegaan wordt dat onze leerlingen 'kunnen' lezen.
Op het PIE plein is te veel onrust, afleiding enz. om 'daar' vanuit te mogen gaan!