4WD BT Car, monteren en programmeren.

Inleiding
Filmpje
Documenten

.HEX Bestanden (Programma's voor de Arduino)
    Algemeen
    Android en Windows
    Iphone of Ipad
XLoader
Android apps, apk en veiligheid
Mijn eigen Android APP
Android Bluetooth RC Car app
Android Arduino Car app
Android jRobot Control app
Iphone of Ipad BLE Joystick app
Windows app Oplossing voor niet vinden van BT car
Software van de fabrikant 10-12-2023
Buzzer en RGB led Nieuw 31-5-2024
Led strips
Gebruikte onderdelen
Problemen
Troubleshooting


 
     Inleiding

De hier bovenstaande Arduino (Nano) die je in deze auto gebruikt, is een eenvoudige computer zonder toetsenbord, muis en beeldscherm.

Toch is de Arduino (Nano) heel geschikt om motoren, lampjes, drukknoppen en dergelijke op aan te sluiten en zelfstandig te laten werken.

In een programma staan opdrachten welke door de Arduino uitgevoerd kunnen worden. Zo'n progamma kan op een computer geschreven worden. Via een USB kabeltje wordt het programma in de Arduino Nano gezet. Je hoeft het dus niet zelf te programmeren!

Het leuke is dat je deze auto door middel van BlueTooth en dus draadloos, met je mobiel (Android, IOS of Windows laptop) kunt besturen.


BOA


LAV

intern grapje...

     Filmpje
Het monteren van de 4WD BT Car..

Gebruik het filmpje als montagehandleiding voor de 4WD BT Car.

Het programmeren van de Arduino Nano wordt in de onderstaande handleiding uitgelegd.
     Documenten
In de 'hiernaast' staande handleiding van de 4WD Bt Car wordt stap voor stap uitgelegd hoe alles werkt.

24 juli 2023

4 WD BT Car handleiding.pdf

     .HEX bestanden (Gebruik XLoader om het .HEX bestand in de Arduino Nano te plaatsen)
     Algemeen

Een programma voor de Arduino is een zogenaamd .HEX bestand. In dat bestand staat de code (programma) dat door de Arduino uitgevoerd wordt.

Een .hex bestand kan niet aangepast worden. Daarvoor heb je een .ino bestand nodig. Momenteel is dat bestand nog niet te downloaden.

Voor Android is het programma anders dan voor IOS.

Wanneer de auto aangezet wordt zal op de display een getal verschijnen.

De waarde...

 • 170 geeft aan dat je Android en Windows kunt gebruiken
 • 130 geeft aan dat je IOS kunt gebruiken

Na een aantal seconden verdwijnt deze waarde en geeft de ultrasone sensor hierop de afstand tot het dichtbijzijndste object weer.

Wanneer je via je mobiel of Windows de snelheid aanpast, wordt tijdelijk de nieuw ingestelde waarde weergegeven.

Voor beide versie's geldt:
L = RGB leds
K = Knight rider effect
D = Snelheidsweergave op de display
U = Utrasone sensor afstand op display

 

 

 

 

 

 

 


Display

 


Ultrasone sensor

     Android en Windows 11 januari 2023

Wanneer je een Android mobiel gebruikt en op de display vam de auto verschijnt bij het aanzetten 170, lees dan hier verder.

Download het CarControlAndroidLKDU.ino.hex
( 11-6-2024) bestand, door er met de rechtermuistoets op te klikken en daarna te kiezen voor 'opslaan als'.

Plaats het .hex bestand met XLoader in de Arduino Nano.

 • Na het inschakelen wordt bij de Android versie de waarde 170 op de display van de 4WD BT C@r getoond. Dat is de snelheid welke eenvoudig met de slider (schuifbalk) aangepast kan worden.

 • Stel met de slider de snelheid op een hogere waarde in omdat 170 in de meeste gevallen net te weinig is, de motoren maken dan een zoemend geluid.

 • De ultrasone sensor meet de afstand tot het dischtsbijzijndste object. Deze waarde wordt op de display weergegeven.

 • De software kan zonder de LED strips gebruikt worden.

Lees voor het installeren van de software op je Android mobiel hier verder.


 en 

CarControlAndroidLKDU.ino.hex
Op de display wordt na het aanzetten een aantal seconden de ingestelde snelheid getoond.
Slider (Schuifbalk)
De ultrasone sensor geeft de afstand tot het dichtbijzijndste object weer op de display.

     Ipad en Iphone 11 januari 2023

Wanneer je een I-phone gebruikt en op de display vam de auto verschijnt bij het aanzetten 130, lees dan hier verder.

Download het CarControlForIOSLKDU.ino.hex, bestand door er met de rechtermuistoets op te klikken en daarna te kiezen voor 'opslaan als'

Plaats het .hex bestand met XLoader (alleen Wondows) in de Arduino Nano.

 • Na het inschakelen wordt bij de Apple IOS versie de waarde 130 op de display van de 4WD BT C@r getoond.
  Dat is de snelheid, welke eenvoudig met het driehoekje aangepast kan worden. Wanneer de maximum waarde (255) bereikt is wordt 160 ingesteld.
 • Stel de snelheid op een hogere waarde in omdat 130 in de meeste gevallen te weinig is, de motoren maken dan een zoemend geluid.

 • De ultrasone sensor meet de afstand tot het dischtsbijzijndste object. Deze waarde wordt op de display weergegeven.

 • De software kan zonder de LED strips gebruikt worden.

Leer voor het installeren van de software op je I-phone hier verder.CarControlForIOSLKDU.ino.hex
Stel met het driehoekje de snelheid in!Op de display wordt na het aanzetten een aantal seconden de ingestelde snelheid getoond.De ultrasone sensor geeft de afstand tot het dichtbijzijndste object weer op de display.
     XLoader
Een programma om een .HEX bestand in de Arduino te plaatsen.
XLoader.zip
Een verkorte handleiding voor Xloader.

Wanneer er geen com poort in Xloader is, klik dan op de hiernaast staande link!
Xloader handleiding.pdf

Problemen met XLoader oplossen
     Android apps, apk en veiligheid

Tijdens de laatste Talenttijd les (10-10-'23) bleken sommige leerlingen met een Android mobiel de Arduino Bluetooth RC Car app niet te kunnen installeren. Apple geeft geen problemen, dat is trouwens ook een heel andere APP.

De hiernaast afgebeelde schermafdruk toont de foutmelding die verschijnt tijdens het installeren.

Deze app is niet beschikbaar voor je apparaat omdat de app gemaakt is voor een oudere versie van Android.

Nou gebruik ik tot heden nog steeds een Windows Phone en kon ik het dus niet reproduceren.

Ik heb contact gezocht met de leverancier van de auto's en kreeg direct antwoord, waarbij getoond werd dat het onder versie 13 wel werkt.

Mijn backupteam (mijn eigen kinderen) kreeg de foutmelding ook met versie 12. Het zou dus kunnen dat de Android versie, zoals ook in de foutmelding te lezen is, een probleem is. Tot en met versie 11 lijkt het wel te werken.

Ik heb begrepen dat het ook iets met de hardware van de mobiel en verouderde informatie daarover welke in de Play store opgeslagen zou kunnen zijn. Meer informatie daarover en een eventuele oplossing staat op Majstra.com.

Om verder te kunnen testen heb ik dan toch maar een Android toestel gekocht. Ook hier kreeg ik met versie 14 de foutmelding, maar kon het met het .apk bestand eenvoudig geïnstalleerd worden. (Fun apk voor 4WD auto.)
Zonder google account en dus geen toegang tot de store werkte het direct. Omdat het via een .apk bestand wel werkt zou de hardware dus echt geen probleem mogen zijn.

Veiligheid op elk ICT gebied is een belangrijk iets, dus buiten de store om programma's installeren heeft niet de voorkeur. Daarom heb ik gezocht naar alternatieven die verderop besproken worden.

Wanneer de leerling de software niet kan installeren, bestaat dus de mogelijkheid om deze via een .apk bestand te installeren. Kort gezegd komt het er op neer dat het .apk bestand op de mobiel gedownload, uitgevoerd en daarmee geïnstalleerd wordt.

Tot nu toe werkte dat op alle mobiele telefoons die ik tot mijn beschikking heb/had. Wat veiligheid betreft is ook Google bezig met verbeteringen. Blijft naturlijk wel de vraag of het Google alleen om veiligheid gaat of...

Hieronder staan drie apps die werken met de 4Wd BT Car, elk met zo zijn voor- en nadelen.

     Eigen Android APP

In eerste instantie heb ik, alleen voor testdoeleinden, een APP voor Android geschreven en in principe zou dat op op IOS moeten kunnen werken.

Het is gemaakt met AppInventor.

Momenteel als .apk en .aia te downloaden.
RC4WDCar_01.apk
RC4WDCar_01.aia (broncode)

 1. Verbind de 4WD Bt Car met Bluetooth
 2. Klik op verbind en selecteer jouw auto
 3. De tekst Verbroken wordt Verbonden met een groene achtergrond
 4. Bestuur de auto met de pijltoetsen op het scherm
 5. Wanneer er led strips gemonteerd zijn kun je deze met de knoppen
  bedienen.

Meer info over het gebruiken van AppInvertor enz.

     Besturing met Android Bluetooth RC Car

Het verbinden van je mobiel met de auto via Bluetooth bestaat uit de volgende stappen.

1 De Bluetooth verbinding

 1. Instellingen
 2. Verbonden apparaten
 3. Nieuw apparaat koppelen
 4. Koppelen met
 5. Koppelen met een code
 6. Verbonden apparaten
 7. Apparaatgegevens

2.1 De installatie van het programma Bluetooth RC Car via de play store

In de play store zoek je het programma Bluetooth RC Car en installeer dat op jouw mobiel.

Deze link (QR code) kun je gebruiken om de software via de Google play store te installeren.

Bij het installeren kan dus voorkomen zijn dat je deze melding krijgt. Gebruik dan de onderstaande manier om het programma te installeren.

2.2 De installatie van het programma Bluetooth RC Car zonder de play store

APK apkpure.com
Met een .apk bestand kun je het programma installeren zonder de Google play store te gebruiken. Op zich is dit risicovoller.

APK van de leverancier via edutechsoft.nl 

3 De 4wd BT Car verbinden met Bluetooth RC Car app.

 1. Start het programma
 2. Klik op het sterretje
 3. Connnect to car (Verbind met de auto)
 4. Verbonden
 5. Slider snelheid Deze aanpassen anders rijdt de auto niet!
 6. Disconnect (Verbreek met de auto)
 7. Disconnected

 

 

 

     Besturing met Android Arduino Car

Er zijn wat problemen met het installeren van de bovenstaande APP. Op sommige mobieltjes wil deze niet installeren. Een alternatief programma is Arduino Car, echter wel met reclame.

Het enige wat aangepast moet worden is de knop voor achteruitrijden. Deze staat op G en moet B worden. Dat kan eenvoudig aangepast worden.

De hiernaast staande QR code kun je gebruiken als link.

Het verbinden met de auto is eenvoudiger, omdat bij het verbinden met BT het mac adres getoond wordt.Schermafdrukken

 1. Startscherm
 2. Connect
 3. Connected
 4. Configuration codes
 5. Type joystick
     Besturing met Android jRobot Controller

In de Play Store is ook het programma jRobotControl te downloaden. Met dit programma is de 4WD_ BT_Car ook eenvoudig te besturen.

Het verbinden met de auto is eenvoudiger, omdat bij het verbinden met BT het mac adres getoond wordt.

Helaas geeft dit programma op meerdere mobieltjes ook de onderstaande melding.

Deze app is niet beschikbaar voor je apparaat omdat de app gemaakt is voor een oudere versie van Android.

Wanneer het niet lukt om deze te installeren kunt u het .apk bestand gebruiken.

jRobotControl - Arduino Blueto.apk

 1. Start / Hoofdscherm
 2. Connect jRobot / Verbind met jRobot
 3. Connected / Verbonden
 4. Help
 5. Hoofscherm
     Besturing met een Iphone of Ipad BLE Joystick

De installatie van het programma BLE Joystick

Zoek in de Apple naar BLE Joystick en installeer deze app.

Apple store

Deze link (QR code) kun je gebruiken om de software via de Apple store te installeren.

De 4wd BT Car verbinden met de BLE Joystick app

 1. Start de app BLE Joystick
 2. Selecteer de BlueTooth verbinding. (rechtsboven)
 3. Selecteer JDY-32-(S)LE (32 kan ook 33 of hoger zijn.)
 4. Voer de code 1234 in.
  Als er een punt voor en achter het  symbool staat is de 4WD Bt CAr verbonden.
 5. Klik eerst 3 keer op om de snelheid te verhogen
 6. Met de knoppen aan de linkerkant kan de 4WD Bt CAr bestuurd worden.
 7. Door op te klikken wordt de snelheid verhoogd tot maximaal en daarna weer teruggezet gezet. Op het scherm kun je niet zien welke snelheid ingesteld is.

Vandaag (28-11-2023) kon een leerling met een I-phone geen verbinding met BlueTooth maken. Misschien staat hier een oplossing. Ik zal het volgende week eens proberen.

 

     Besturing met Windows

Met dit Windows programma kan de auto met de muis, pijltoetsen en een game controller bestuurd worden.
Er moet wel Bluetooth beschikbaar zijn.

De meeste laptops hebben dat wel. Uitgepakt is het een .EXE en Windows zal aangeven dat het bestand niet vertrouwd wordt. Geef dan, alleen voor het bestand dat je hier gedownload hebt, aan dat je het wel vertrouwt.

Onder de laatste Windows versies moet bij het zoeken naar de BlueTooth auto het onderstaande ingesteld worden. Oplossing voor niet vinden van de BT car onder Windows 10-11.

In de Arduino moet het .HEX bestand voor Android geplaatst zijn.

In de handleiding wordt de werking beschreven.

Toetsenbord...
F = Front lights, B = Back lights, A = Alarm lights,
V = Knightrider, + = Faster, - = Slow down

BlueT Car.zip

     Software van de fabrikant

10-12-2023
Omdat het PIE plein, wegens toetsen, een week voor de 4GL niet toegankelijk is, moeten wij uitwijken naar een ander lokaal. Gezien de outillage in dat lokaal kunnen de PIE lessen niet normaal gegeven worden. :-(

Om i.i.g. het uitvallen van die uren te voorkomen, heb ik dan maar voorgesteld met deze leerlingen de 4WD BT C@r te maken. Met 13 leerlingen is het maken van een BlueTooth verbinding wel een uitdaging. Uiteindelijk ging het eigenlijk zonder problemen en heeft iedereen aan het einde van de lessen een werkende auto mee naar huis genomen.

Een aantal leerlingen wilden ook nog graag de Arduino broncode van de fabrikant downloaden.
[OPEN-SMART] 4WD Smart Car X kit II.zip
Succes mannen...

     Buzze en RGB led (31-5-2024)

Op de 4WD BT Car kunnen eenvudig een buzzer en RGB led aangesloten worden. Het moet wel een actieve buzzer zijn, welke meestal te herkennen zijn aan...

 • een sticker met een plus label aan de bovenkant
 • Een gladde/dichte onderkant, geen soldeer zichtbaar
 • Een lange en korte aansluitpen

Bij de goedkoopste aktieve buzzers zijn de pootjes even lang en is het dus handig van tevoren de plus te markeren met een beetje tippex o.i.d. Veelal moeten ook de pootjes een beetje bijgbogen worden.

De gebruikte aanluitingen zijn A0 (+) en Gnd (-) welke op het moederbord vlak bij de BlueTooth aansluiting te vinden is. (Gele connector) Wanneer de alarmlichten geactiveerd worden zal de buzzer mee piepen.

 

De buzzer wordt op GND en A0 en de led wordt op GND en A1 aangesloten.

Omdat de pootjes van de buzzer kort zijn wordt deze samen met de RGB led op een klein printplaatje gesoldeerd. Het PCB plaatje past dan precies op de benodigde aansluitingen 7 en 8.

Op deze manier hoeft men niet te onthouden op welke ingangen de onderdelen precies aangesloten dienen te worden.

 

De pinheaders (4 en 5 pinnen) worden aan de onderkant van het PCB gesoldeerd.

Voor gebruik moet de laatse versie van de Arduino software gebruikt en afhankelijk van de mobiele APP de codes aangepast worden.

Voor het inschakelen van de RGB led wordt de hoofdletter U en voor het uitschakelen de kleine letter u gebruikt.

Voor het inschakelen van de Buzzer wordt de hoofdletter A en voor het uitschakelen de kleine letter a gebruikt.

Voor gebruik met een Iphone wordt binnenkort de Arduino code nog aangepast.

     Led strips

In de app kunnen extra onderdelen geschakeld worden.

Dat zijn voor Android en Windows...

 • Front lights
 • Back lights
 • Horn
 • Alarm lights


Omdat er geen luidspreker gemonteerd is, wordt de functie Horn (claxon) gebruikt voor het Knightrider effect.

Voor de Ipad en IPhone zijn dat...

 • Lichten (vierkantje)
 • Knightrider (cirkel)

De app van de IPhone en IPad heeft helaas maar twee functies voor het aansturen van de leds.

Aansluiten van de Led strips

De led strips zijn aangesloten op de line finder connector onder de print. Deze aansluiting gebruikt pin D12. Hiermee kunnen alle 16 leds apart, in elke gewenste RGB kleur aan- en uitgezet worden.

Hiernaast kunt u zien hoe de led strips verbonden zijn.

Thuis vond ik nog een aantal zekeringhouders, waarvan de soldeerpennen precies in de gaatjes van de led strip passen. Door de pennetjes om te buigen wordt deze vastgezet.

De strip kan dan met de 'zekering klemmen' op de 4WD Bt CAr geklemd worden. Deze led strips worden aangesloten op de line finder connector vooraan onder de 4WD Bt CAr. Let goed op de aansluitingen.

 • Blauw = GND
 • Rood = 5V
 • Groen = D12

Ach het werkt...

Links aansluiten op de linefinder aansluiting.
Rechts aansluiten op de tweede ledstrip. DIN zijde.
     Gebruikte onderdelen

De meeste onderdelen zij bij AliExpress besteld. De prijzen zijn mettertijd wel (on)behoorlijk gestegen. Niet alleen de onderdelen maar ook de verzendkosten.

Een lijst van gebruikte onderdelen voor de 4WD Bt C@r vindt u hier.

     Problemen
De 4WD Bt CAr is een leuke auto, er zijn echter wel een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden.
 • Wanneer het niet lukt om programma's via de IDE programmeer omgeving in de Arduino Nano te plaatsen, kunt u XLoader gebruiken.
  Dan is er geen gedoe met bibliotheken.

 • Voor een Android apparaat en voor Windows computer gebruikt u het bestand CarControlAndroidLKDU.ino.hex zonder ultrasone sensor CarControlAndroidLKD.ino.hex

 • Voor een IPhone en IPad
  gebruikt u het bestand CarControlForIOSLKDU.ino.hex
  zonder ultrasone sensor CarControlForIOSLKD.ino.hex

 • Ik heb een Windows programma (App) geschreven om de 4WD Bt CAr met een computer te kunnen besturen.
  Het .zip bestand moet wel uitgepakt, (rechtermuistoets enz.) maar hoeft niet geïnstalleerd te worden. De computer moet natuurlijk wel BlueTooth ondersteunen, de meeste laptops hebben dat.

 • Wanneer de 4WD Bt CAr bij het besturen alleen een 'zingend geluid' maakt, moet de snelheid verhoogd worden.

 • Op een of andere manier heb ik de originele BT module kapot gemaakt. Gelukkig had ik nog een losse HC-05 liggen en deze werkt prima op Android en Windows. Apple ondersteunt de HC-05 module echter niet.
 • Na het bestellen en installeren van een nieuwe Open-Smart module waren er ineens problemen. De BT verbinding viel regelmatig weg. Wanneer ik de 4WD Bt CAr via draden op een gestabiliseerde voeding aansluit zijn er geen problemen meer, maar bedraad is natuurlijk niet de bedoeling.
  Wanneer ik echter de VCC van de BT module direct op de + van de batterijhouder aansluit, zijn de problemen ook opgelost.

  Deze oplossing is echter niet perfect, op een of andere manier komt de spanning weer terug op de Arduino Nano, je ziet i.i.g. de leds daarvan flauw oplichten.

  Na veel 'gepuzzel' blijkt dat ik 'verkeerde' batterijen heb gekocht. Zorg er in ieder geval voor dat deze 3,7 Volt en minstens 1200 mA zijn. Ik gebruikte 850 mA. vol geladen gaat dat, maar al snel onstaan dan de genoemde problemen.
  Veel batterijen worden echter met onwerkelijke waarden verkocht. Dus 2800 mA kan er wel op staan, maar betekent echt niet altijd dat ze het kunnen leveren.

  De maataanduiding van deze batterijen is als volgt.
  14500, 14 is de diameter en 500 is de lengte van de batterij.
  Een batterij met de aanduiding 14550 is dus iets langer en past met moeite in de batterijhouder.
  De door mij bestelde batterijen met de aanduiding 2800 mA doen het goed met de Open-Smart BT module, wel eerst volledig opladen.

  Mochten er toch nog problemen zijn met het uitvallen van de verbinding, dan kun je, omdat het om een korte spanningsval gaat, een Elco over de 5 Volt voedings aansluiting zetten en zijn de problemen opgelost.
  Toch vind ik het opvallend dat de HC-05 er helemaal geen last van heeft. Helaas wordt de HC-05 niet door Apple ondersteund en is de Elco dus voorlopig nog even de oplossing.


Arduino IDE (Programmeer omgeving)

 

 

 


 


Open-Smart BlueTooth moduleHC-05 Bluetooth,
wel een andere aansluitvolgorde

 Met een elco (1000 microF)

     Troubleshooting

The 4wd car is a nice product although there were some issues getting it to work.

 • If you’re having problems getting the software in the Arduino you can use XLoader. It can easily load an already compiled program into the Arduino Nano.

  For an Android smartphone or Windows computer the filename isCarControlAndroidLKD.ino.hex

  For a IPhone or Ipad the filename is
  CarControlForIOSLKD.ino.hex

  Knight indicates it's possible to connect a RGB led strip to the 4wd. However it works well without the led strip.

 • I’ve written a Windows program (App) to control the car. It’s just an executable, but the computer must have Bluetooth, which most laptops do.

 • When you start the software to control the car, first increase the speed, otherwise the car probably won’t move. If you hear the motors 'singing' the speed is too low.

 • Somehow I broke down the OPEN-SMART Bluetooth module. I had a spare HC-05 module that works very well for Android and Windows.

  When I replaced it with a new OPEN-SMART Bluetooth module, it loses the connection as soon as I start the motors. When using a 7,4 Volt stabilised power supply, problems were solved, but wires are not ment to be on this car.

  By connecting the Bt VCC (bend the pin) direct to the + of the battery holder the problem was solved, however it's not the right way to do so. When shut off the led on the Arduino Nano will slightly light up.

  Better way is using reliable batteries.

  Adding a capacitor also solves the problem. (see picture)


 • For fun I added two LED strips. It is connected to line finder connector at the front. (front-, back-, alarm lights and a Knightrider animation at the front)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talenttijd op De Meerwaarde Barneveld.

© 2007-2024 Clip art, Easy Computing SA.
© 2020-2024 H.O.Boorsma.