DATA logging .

Omschrijving van het project.

home pagina
oplossingen voor problemen
schermafdrukken
 
Inleiding
Beschrijving van het programma
Aansturen en lezen van de interface
DATA logging
Download English and Dutch (7 maart 2010)
-

Inleiding.


Dit programma heb ik geschreven om een aantal lessen elektrotechniek voor het VMBO aantrekkelijker te maken. Met de uitwerking van deze lessen en de ideeën ben ik nog bezig.

Een van de onderdelen die verder uitgewerkt gaan worden is het IP-adres van een computer. Het is de bedoeling dat in de lessen digitale technieken een hoofdstuk hierover toegevoegd wordt.

Het gebruik van deze software is geheel voor eigen risico. De maker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van deze software.


-

Beschrijving van het programma.


Het programma is geschikt voor de volgende interfaces.

Parallelle poort interface.
- 8 digitale uitgangen
- 5 digitale ingangen.

USB interface
- 8 digitale uitgangen.
- 5 digitale ingangen
- 2 analoge ingangen. (0…255 / 8 bits)
- 2 analoge uitgangen. (0…255 / 8 bits)
- Type Velleman k8055 of VM110.

Per computer kunnen maximaal 3 parallelle en 4 USB interfaces aangesloten worden.

Met het programma kunt u de aangesloten interface selecteren en daarvan de in- en uitgangen lezen en of besturen. Via een netwerkverbinding kunt u dat ook op afstand doen. Hierbij is afstand een ruim begrip, want er kan ook via internet een verbinding gemaakt worden.

Daarnaast is het mogelijk om de waarden van de ingangen in een grafiek te laten tekenen of als gegevens bestand op te slaan. De grafieken kunnen als BMP opgeslagen worden en later in bijvoorbeeld ‘mspaint’ bewerkt worden. Tevens kunnen leerlingen de gemaakte grafieken eenvoudig in bijvoorbeeld een verslag opnemen.

 

-
Aansturen en lezen van de interface.


Op het scherm worden op een eenvoudige wijze de in en uitgangen voorgesteld.

Met de muis zijn de uitgangen te besturen door op de knoppen of de scroll bars te klikken.

De figuren hierboven geven een indruk van de in en uitgangen.

In een netwerk kan de interface ook op afstand bediend worden.

Belangrijk hierbij zijn vanzelfsprekend de juiste IP-adressen.

Er kan zelf via het internet een verbinding gemaakt worden. Hiervoor moeten uiteraard dan wel de juiste poorten doorgestuurd worden.

 

-
DATA logging.


In de meeste VMBO scholen met een elektrotechniek afdeling staat een zogenaamde lichtkast. In deze lichtkast zijn een aantal verschillende lampen gemonteerd. Tevens kan de kast lichtdicht afgesloten worden.

 

Op de analoge ingang van de USB interface (K8055 of VM110) heb ik een LDR aangesloten.

Hieronder ziet u het resultaat van de meting / datalogging van een Natrium lamp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Duidelijk is na te gaan dat de volledige lichtsterkte na ongeveer 7,5 minuten bereikt wordt.

De op en neergaande snelle wisselingen worden door de LDR en de USB kaart veroorzaakt. Misschien is de schakeling van alleen een LDR en 5 Volt iets te simpel. ;-(

Hieronder ziet u het resultaat van de meting / datalogging van een Hogedruk Kwiklamp.

  

 

 

 

 

Het resultaat van de meting is sterk te beinvloeden door het aanpassen van de logtijd en of de meettijd.

Ook de digitale ingangen kunnen gelogd worden. Hieronder ziet u daar een voorbeeld van.

De analoge en digitale gegevens kunnen ook in een bestand geschreven worden en kan dan in Excel bewerkt worden enz. 
-

Download

Het programma hoeft niet geinstalleerd te worden.
Het uitpakken van het zip bestand zou in principe voldoende moeten zijn.

Download Dutch and English programma/program. (7 maart 2010)

Klik hier voor de handleiding. (7 maart 2010)

Click here for the manual. (7 march 2010)