Software TestiCP12 interface.

Choose language...  English

Een filmpje
     Printscreen 01    Start scherm
     Printscreen 02    Verbonden
     StartByIntFace
     EasyProgIntFace     Ladder programmeren

Het programma Test iCP12 wordt door mijn leerlingen gebruikt om hun eigen gesoldeerde interface te testen en om enkele animaties te tonen. Tijdens het testen moeten zij een checklist invullen waarbij ingevuld wordt of alles correct werkt.

Unzip Test iCP12.zip en Start Setup.exe.

De driver voor de iCP12 zou automatisch geïnstalleerd moeten worden. Omdat het een standaard driver is zijn er geen administrator rechten nodig.

Net als de eerder gebouwde parallelle interface en de Velleman K8055 zijn er 8 leds en 5 drukknoppen en kan het werkstukje mee naar huis genomen worden.

Beschrijving...

- Bij het starten wordt een geluidje afgespeeld.
- Als een Com poort gevonden is, kunt u op Connect klikken en het icoontje zal veranderen.
- Door op de leds te klikken zullen deze op het scherm en de interface aan- of uitgaan.
- Worden de knoppen op de interface te bediend, zal deze op het scherm oplichten en wordt een geluidje gespeeld.
- Start animation zal de leds volgens een bepaald schema animeren. (Zie map effects).
- Nieuw... De snelheid van de animatie kan ingesteld worden. ( 1 december 2013)
- Auto next doorloopt automatisch alle effecten.
- Eigen effecten kunnen eenvoudig met het kladblok gemaakt worden.
- Start VU meter werkt als een volumer meter op de leds. Afhankelijk van de geluidskaart kunnen andere bronnen gekozen worden.

De iCP12 kan op vele verschillende manieren gebruikt worden. Zie piccircuit.com voor...

- SmartDAQ - Digital Mode
- SmartDAQ - Analog Mode
- ioControl

Start scherm.

Verbonden... Enkele in- en uitgangen worden bediend.

     StartByIntFace

Een eenvoudig programma om gekozen programma's met de interface knoppen te starten.

De geselecteerde programma's worden in een .ini bestand opgeslagen.

Nieuw 3 Mei 2023 p1

The onderstaande interfaces worden ondersteund...

- Parallelle poort interface
- Velleman K8055
- iCP12 USB interface
- Arduino met TM1638 v1.1 en v1.3

Wordt knop 1 van de interface bediend, dan wordt het Volume verlaagd
Wordt knop 2 van de interface bediend, dan wordt het Volume Verhoogd
Wordt knop 4 van de interface bediend, dan wordt het Excel gestart

Download...

Handleiding
StartByIntFace Setup.zip
StartByIntFace Setup.exe

Website...

EduTechSoft.nl

Oud

The onderstaande interfaces worden ondersteund...

- Parallelle poort interface
- Velleman K8055
- iCP12 USB interface.

Wordt knop 1 van de interface bediend... dan wordt Word gestart.
Wordt knop 2 van de interface bediend... dan wordt Excel gestart.

     EasyProgIntFace

Ladder programmeren van de iCP12.

Op een eenvoudige manier worden de in- en uitgangen van de interface geprogrammeerd.

EasyProgIntFace (Informatie en Download)

Handleiding (De schermafdrukken zijn nog zonder de iCP12. Wordt misschien later aangepast.)