De Booreenheid en de Plc.

Omschrijving van de software.

home pagina
oplossingen voor problemen
schermafdrukken

Inleiding
Omschrijving van de software
Omschrijving van de lesstof
Benodigdheden
Systeemeisen
Voordelen
Nadelen
Download

 

 

 

 

 

Inleiding.

Hoewel de Plc best moeilijk is om mee te werken was deze niet de enige oorzaak van problemen met de booreenheid. hieronder volgt een opsomming van de voorkomende problemen.

-

de uitwerp cilinder kan beschadigd raken wanneer deze uitgeschoven is en de doorvoer cilinder uitgeschoven wordt;

-

er wordt te weinig aandacht besteed aan de werking van enkelwerkende en dubbelwerkende cilinder;

-

de werking van een 3/2 of 5/2 ventiel is voor leerlingen zeer onduidelijk;

-

zelfstandig leren is moeilijk wanneer niet duidelijk is wat je moet leren;

-

programma's in het geheugen van de Plc verdwijnen soms spontaan;

-

het komt regelmatig voor dat er een code in de Plc staat;

-

ook hier moesten weer programma's overgetypt worden. Zeker voor a-nivo is dit ver buiten de belevingswereld;


Omschrijving
van de software.

De software probeert de genoemde problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat de Plc door de computer aangestuurd wordt zijn de problemen met de uitwerpcilinder opgelost. De werking van de enkelwerkende en dubbelwerkende cilinders wordt op het scherm d.m.v. animatie uitgelegd. Tevens wordt ook op het scherm getoond waar de cilinders gemonteerd zijn.

De werking van het 3/2 en het 5/2 ventiel kan door de leerling uitgebreid bestudeerd worden. De luchtstromen worden op het scherm getekend en de leerling kan zelf de luchtstroom en de spanning bedienen.

Omdat de leerlingen helemaal niet meer met het toetsenbord van de Plc hoeven te werken, heeft u ook gen last meer van een eventuele code.

Daarnaast zijn in het programma 80 meerkeuzevragen opgenomen waardoor de leerling kan zien of hij het goed doet. Met het ingebouwde volgsysteem kunt u als docent de resultaten bekijken.


Omschrijving
van de lesstof.

In de lessen worden de volgende onderwerpen ondersteund en behandeld.

- de invloed van automatiseren en de geschiedenis daarvan;
- de werking van een enkelwerkende cilinder;
- de plaats van de enkelwerkende cilinder op de booreenheid en het aansturen daarvan;
- de werking van een dubbelwerkende cilinder;
- de plaats van de doorvoer cilinder op de booreenheid en het aansturen daarvan;
- de plaats van de boor cilinder op de booreenheid en het aansturen daarvan;
- de werking van een 3/2 ventiel;
- de werking van een 5/2 ventiel.
- sensoren op de booreenheid.

Het is een werkplek die door de bewegingen; het gesis en de eenvoudige bediening erg leeft bij de leerlingen.


Benodigdheden
.

Oorspronkelijk werd bij de booreenheid geen computer gebruikt. Er moet dus een computer bij de werkplek geplaatst worden. Tevens moet de software aangeschaft worden. (€ 45,--) Omdat de computer de Plc bestuurt heeft u een kabel nodig van de computer naar de Plc. Op de meeste scholen is 1 kabel aanwezig voor het gebruik met bijvoorbeeld F2com of EASYCOM.
Deze kabel zou bij Festo of bij Brink techniek Heerde besteld moeten kunnen worden.
(+/- € 80,--)

Mochten bovenstaande leveranciers niet in staat zijn de producten te leveren, dan kunt u het ook nog bij WIA Industriele Automatisering proberen. Deze firma heeft aan alle scholen de Tibblto outillage geleverd.

Het boek dat de leerlingen voor alle werkplekken gebruiken wordt uitgegeven door ThiemeMeulenhoff. (ISBN 90 238 3422 4)

Het is een leer/werkboek waarin de leerling allerlei opdrachten uit moet voeren.

U kunt een leer/werkboek (542 kB) ook downloaden voor eigen gebruik. 


Systeemeisen
.

- XT 8 Mhz of hoger;
- videokaart alleen VGA of hoger;
- DOS versie 5.0 of hoger;
- microsoft compatible muis;
- een vrije com-poort om de Plc op aan te sluiten.
- minimaal 580 kB vrij DOS geheugen.

Een harde schijf is niet verplicht, de software kan eventueel van diskette (op)gestart worden.


Voordelen
.

-

de leerlingen vragen veel minder aandacht tijdens de les;

-

de werking van de verschillende onderdelen van de booreenheid is voor de leerlingen veel duidelijker;

-

leerlingen hoeven geen opdrachten op de Plc meer uit te voeren;

-

door het direct beschikbaar zijn van de resultaten van de toetsen neemt de motivatie toe;

-

u kunt met het leerlingvolgsysteem direct de resultaten van de leerlingen bekijken;

-

de opgenomen opdrachten zorgen er voor dat leerlingen niet 'maar wat aan klikken';

-

geschikt voor A- en B- niveau.


Nadelen
.

- u moet de software; een computer en een kabel aanschaffen;
- u moet aan het begin van het jaar de namen van de leerlingen intypen;
  (Uitwisselbaar met de verkeerslichten!)
- u moet leren omgaan met de nieuwe methode;
- u moet een andere methode aanschaffen.


Download

De software is hier te downloaden.

Gebruik onder Windows DosBox. Zelfs met een USB to Serieel kabeltje werkt het gewoon nog.

 

lijn.gif (808 bytes)